T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

E-Çalışma
Kapsam

e-Çalışma Portalı; Bakanlığımız Ana Hizmet, Danışma ve Denetim ile Yardımcı Birimlerin yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve mevcut projelerin bir çatı altında toplanarak birbirleri ile entegre çalışması, 5070 sayılı Kanunda belirtildiği üzere e-İmza kullanılarak Bakanlığımız iş ve işlemlerinin daha hızlı, güvenli hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi ile Bakanlık dışı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlede gerekli durumlarda bilgi paylaşımının artırılarak gelişen bilgi teknolojileri aracılığı vatandaş odaklı hizmetler daha süratli sağlanacaktır.